2024

geoChao 376  beek in beeld  120-120cm linnen 

geoChao 378 stramien 20-20cm paneel 

geoChao 377 stramien 40-40cm linnen 

geoChao 382 stramien 35-35cm paneel  

geoChao 383 stramien 35-35cm paneel  

geoChao 387 stramien 60-60cm linnen

geoChao 386 stramien 60-60cm linnen

2023

geoChao 373 stramien  20-20cm paneel 

geoChao 371 futoshiki 20-20cm linnen 

geoChao 372 futoshiki 20-20cm linnen 

geoChao 369 futoshiki 20-20cm linnen 

geoChao 366  woodoku 30-30cm linnen

geoChao 368  woodoku 20-20cm paneel

2022

geoChao 334 verborgen ID
Acryl / Olie op linnen
20-20 cm 

geoChao 347a   Nieuwszoeker 
Acryl / Olie op linnen
20-20cm 

geoChao 359   Woodoku  

wit linnen 2022
30-30cm 

geoChao 357  Woodoku
wit  linnen 2022

30-30cm 

geoChao 360 Woodoku    
wit linnen 2022
30-30cm 

2021

geoChao 316 Verborgen ID
Acryl/olieverf op linnen
100 x 100 cm
(Verkocht)

geoChao 322 
Acryl/olieverf op linnen
30 x 30 cm

geoChao 329  van der veen 
acryl/olieverf op linnen 2021
100-100cm

  

GeoChao 302 
Acryl op linnen
150 X 150 cm

GeoChao 321
Acryl / olieverf op linnen
30 x 30 cm

GeoChao 324
Acryl / olieverf op linnen
90 x 90 cm

GeoChao 325 "geheime code"
Acryl / olieverf op linnen
90 x 90 cm

GeoChao 331  verborgen id
Acryl / olieverf op linnen
70 x 70 cm

2020

GeoChao 292 
Acryl / olieverf op linnen
30 x 30 cm. 

GeoChao 299
Acryl / olieverf op linnen
80 x 80 cm.

GeoChao 306
Acryl op linnen 
20 x 20 cm.

GeoChao 318 blz. 1
Acryl op linnen 
20 x 20 cm.

GeoChao 301
Acryl op linnen 
30 x 30 cm.

2019

geoChao 279
80 x 80 cm 
acryl op linnen

geoChao 286 random cirkel  
acryl/olieverf op paneel
40-40cm 2019

geoChao 282 
70 x 70 xm 
Acryl op linnen

geoChao 285
30 x 30 cm
Acryl op linnen

geoChao 287
120 x 120 cm
Acryl op linnen

geoChao 288
120 x 120 cm
Acryl op linnen

2018

geoChao 263
24 x 24 cm
Acryl paneel

geoChao serie
18 x 18 cm
Acryl paneel
5-3-2018

geoChao 272
80 x 80 cm
Acryl op linnen
kruiswoord

geoChao 275
50 x 50 cm
Acryl op linnen

geoChao 266
24 x 24 cm
Acryl paneel

geoChao 269
40 x 40 cm
Acryl op linnen